“Geleceğin Deniz Bilimcileri” Bilim Ve Toplum Projesinin Kutup Araştırmaları Farkındalığına Etkisi”


Türeyen O. E., Tutak B.

4. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, Kocaeli, Turkey, 22 October 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

TÜBİTAK 4004 Bilim ve Toplum Projeleri kapsamında desteklenen “Geleceğin Deniz Bilimcileri” projesi, katılımcılara, deniz bilimlerinin kapsamı içerisine giren doğal süreçlere bilimsel bakış açısı ile bakmayı ve deniz ekosisteminin ve denizsel kaynakların, dünya ekosistemi için önemini, katılımcıların aktif katılımı ile öğretmeyi amaçlayan bir projedir. Birleşmiş Milletler’in 2021 – 2030 yıllarını kapsayan on yıllık süreci “Sürdürülebilir Kalkınma için Deniz Bilimleri 10 Yılı” ilan etmesiyle hem tüm dünyada hem de ülkemizde deniz bilimleri konusundaki farkındalığın toplumun tüm kesimlerinde arttırılması yolunda adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu projede, lise öğretimlerinin hemen başındaki 9. Sınıf öğrencilerinin katılımcı olarak seçilmesiyle, genç nüfusun hem akranları hem de aileleri aracılığıyla geniş kitlelere ulaşabilme becerileri sayesinde toplumda büyük bir yaygın etki yaratılması hedeflenmektedir. Yapılması planlanan etkinliklerin hepsinde katılımcıların aktif rol alması, izleyen değil yapan, yaparken öğrenen konumunda olmasına özen gösterilmiştir.

Kutup bölgelerinde gerçekleştirilen deniz bilimleri çalışmalarına dikkat çekmek ve genel olarak dört yıldır düzenlenen kutup seferleri hakkında farkındalığı arttırmak için, proje etkinliklerine kutup araştırmaları temalı bir etkinlik eklenmiştir. Etkinlik kapsamında, ilk olarak katılımcılara kutup araştırmalarının önemi, kutup seferleri ve seferler kapsamındaki projeler hakkında bilgilendirme semineri verilmiş, ardından kutup seferlerinde çekilmiş olan fotoğraflar kullanılarak resim eşleştirme oyunu oynatılmıştır. Oyun sırasında katılımcıların, fotoğraflardaki konumlar, araçlar, sefer ekibi ve çalışmalar hakkındaki sorularına, kutup seferlerine katılmış uzmanlar tarafından detaylı şekilde cevaplar verilmiştir. Etkinlik sonunda, katılımcıların kazanımlarını belirlemek için çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmıştır ve verilen cevapların analiz süreci devam etmektedir. Bu proje kapsamındaki kutup temalı etkinlik, ileride gerçekleştirilmesi planlanan, tamamen kutup araştırmalarına odaklanmış bir bilim ve toplum projesi için pilot etkinlik olarak da yararlı bilgiler sağlayacaktır