Zorlanmış Yalpa Hareketi Yapan İki Boyutlu Cisimlerin Hidrodinamik Katsayılarının İnterpolasyonlu Parçacık Metodu ile Hesaplanması


Ölmez O., ÖZBULUT M., YILDIZ M., GÖREN Ö.

GMO JOURNAL OF SHIP AND MARINE TECHNOLOGY (GMO -SHIPMAR), 2016 (Peer-Reviewed Journal)