High Performance Decoding of Behavioral Information from Background Activity in Extracellular Neural Recordings Davranişla İlgili Bilgilerin Hücre Dişi Sinirsel Kayitlarda Arka Plan Etkinliǧinden Yüksek Başarimli Çikarimi


Okatan M. , Kocatürk M.

2018 Medical Technologies National Congress, TIPTEKNO 2018, Magusa, Cyprus (Gkry), 8 - 10 November 2018 identifier