Çanakkale Tuzla Jeotermal Alanı Kayaçlarının Ayrışma Alterasyon Gelişiminin Ana Element Analizi ile Modellenmesi


BOZKURTOĞLU E. , Kepekli A., SUNER M. F. , YALÇIN H. T.

14. Ulusal Kil Sempozyumu, Kil-2009, Trabzon, Turkey, 1 - 03 April 2009, pp.71-81

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.71-81