Uyuşmazlık Hakem Heyeti kararına yaptığı itirazın değerlendirilip karara bağlanması için, tarafların iddia ve savunmaları ile dosyada bulunan raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi, 14.11.2014 tari-hinde aşırı yağışlar sonucu başvuranın otelinde oluşan hasarın inşaat hatasından veya kuvvetli yağ-mur suları sel seylap nedeniyle mi meydana geldiği, başvuranın inşaattan önce gereken önlemleri alıp almadığına ilişkin rapor


Yaman H. , Kadıoğlu M. , Engin H.

Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti Koordinatörlüğü, pp.23, Muğla, 2017

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2017
  • City: Muğla