Güç Sisteminin Gerilim Çökme Tahmin İndeksi ile Analizi


Andiç C., Öztürk A., Tosun S.

International Marmara Science and Social Sciences Congress, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, vol.1, pp.1273-1278

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1273-1278
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Together with the developing technology, the demand for electrical energy is increasing day by day. Due to the increase in energy demand and the difficulties in creating new transmission lines, power systems are forced to work in regions close to stability limits. In this case, the maximum power to be carried from the line and the lowest voltage values at the end of the line should be known. These values, also called critical values, are the voltage stability limit values. In this study, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 5 bus system was chosen as an exemplary power system. This simulation study, PowerWorld was used. The load buses can draw maximum powers from the system are calculated using by the voltage collapse prediction index. According to the data obtained, the most critical bus system is determined. An analysis was made that the loads could draw power from the system to a certain point, after which the system would collapse.

Gelişen teknoloji ile birlikte elektrik enerjisine olan talepte her geçen gün artmaktadır. Enerji talebindeki artış ve yeni iletim hatlarının oluşturulmasındaki güçlükler nedeni ile güç sistemleri, kararlılık sınırlarına yakın bölgelerde çalışmaya zorlanmaktadır. Bu durumda hattan taşınabilecek maksimum güç ve hat sonundaki en düşük seviyedeki gerilim değerlerinin bilinmesi gerekmektedir. Kritik değerler olarak da isimlendirilen bu değerler gerilim kararlılığı sınır değerleridir. Bu çalışmada ise örnek bir güç sistemi olarak Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü’nün (IEEE) 5 baralı sistemi seçilmiştir. Bu benzetim çalışmasında PowerWorld programı kullanılmıştır. Yük baralarının sistemden çekebileceği maksimum güçler, gerilim çökme tahmin indeksi kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen verilere göre sistemdeki en kritik bara belirlenmiştir. Yüklerin sistemden belirli noktaya kadar güç çekebileceği, bu noktadan sonra sistemin çökmeye gideceği yönünde bir analiz yapılmıştır.