Seramik Karo Fabrikalarının Kek ve Seramik Sağlık Gereçleri Pişmiş Kırık Atıklarının Porselen Karo Bünyelerde Kullanım Olanaklarının Araştırılması


Creative Commons License

Kayacı K., Yıldırım Y., Genç Ş. C., Keskin A., Çırpın A.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.19, pp.353-358, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, Kaleseramik karo fabrikalarının üretmiş olduğu kek atıklarının ve Seramik Sağlık Gereçleri pişmiş kırıklarının özellikle granit karo bünyelerinde kullanım olanakları araştırılmıştır. Öncelikle atıkların fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri belirlenmiştir. Daha sonra farklı yüzdelerde atıklar kullanılarak porselen karo kompozisyonları oluşturulmuş standart bünye ile karşılaştırmalı küçülme (%), su emme (%), bulk yoğunluk (gr/cm3 ), kuru mukavemet (N/mm2 ), pişmiş mukavemet (N/mm2 ) ve renk L, a, b testleri yapılmıştır. Geliştirilen bünyelerin faz değişimleri XRD ile analiz edilmiştir. Ayrıca sinterleme davranışlarını anlamak amacıyla temassız (Non-contact) dilatometre analizi yapılarak tüm sonuçlar birbiri ile mukayese edilmiştir. Sonuç olarak farklı oranlarda kek ve pişmiş kırık atıkları içeren porselen karo bünyeleri geliştirilmiş ve atıkların maksimum %15 oranına kadar kullanılabileceği saptanmıştır.