Kilitli Bir Fayın Elektrik İletkenlik Yapısı: Ganos Fayı’nın Üç-BoyutluManyetotelürik İle İncelenmesi


KARAŞ M., TANK S. B., Özaydın S.

90 Yılın Ardından İstanbul Üniversitesi’xxnde Jeofiziğin Serüveni, Turkey, 10 - 12 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes