Hamamlıçay Jeotermal Sahasının (Çorum) Kaynak Koruma Alanlarının Belirlenmesi


PALABIYIK Y. , Özdemir A.

CUMHURİYET ZİRVESİ - 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, 28 - 30 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text