Hamamlıçay Jeotermal Sahasının (Çorum) Kaynak Koruma Alanlarının Belirlenmesi


PALABIYIK Y. , Özdemir A.

CUMHURİYET ZİRVESİ - 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, 28 - 30 Ekim 2019