COMPARISON OF TERRESTRIAL PHOTOGRAMMETRY AND TERRESTRIAL LASER SCANNING AND ACCURACY ANALYSIS


Creative Commons License

Atik M. E., Ünlüer S., Duran Z., Çelik M. F.

6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU, Adana, Turkey, 5 - 07 October 2016, pp.222-227

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.222-227
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde yersel fotogrametri ve yersel lazer tarama teknikleri kullanılarak objelerin üç boyutlu modelleri elde edilebilmektedir. Bu modellerden sadece görsel veriler değil geometrik veriler de elde etmek mümkündür. Yersel fotogrametrik yöntemde objenin farklı açılardan çekilmiş ve hesaplanmış bir örtü oranına sahip fotoğrafları kullanılarak üç boyutlu modeller oluşturulmaktadır. Lazer tarama yönteminde veriler nokta bulutu olarak elde edilmektedir. Nokta bulutları; farklı yöntemler kullanılarak birleştirilmekte ve gerekli temizlik yapılarak üç modeller oluşturulmaktadır. Lazer tarama yöntemi, diğer yöntemlere nazaran üç boyutlu verilerin daha kolay ve daha hızlı elde edilebilmesini sağlamaktadır. Bu yöntemler mimarlık, inşaat mühendisliği, tarihi eserlerin bakımı ve onarımı, arkeoloji, araçların bilgisayar destekli navigasyonu gibi alanlarda kullanılabilir. Çalışmada; yersel fotogrametri ve yersel lazer tarama yöntemleri kullanılarak üç boyutlu model elde edilmesi ve doğruluk analizi yapılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede 1974 model Volkswagen Bettle marka otomobil iki yöntemle modellenmiştir. Elde edilen modellerden alınan kesitler kullanılarak, yöntemlerin boyut bazlı karşılaştırması yapılmıştır. Ayrıca araç üzerine yapıştırılan hedef noktalarının, yersel fotogrametrik yöntem ve lazer taramanın yanı sıra Total Station kullanılarak ileriden kestirme hesabıyla da koordinatları hesaplanmıştır. İleriden kestirme ile hesaplanan koordinatlar referans alınarak iki yöntemin nokta bazlı karşılaştırılması yapılmıştır. Bildiride; yersel fotogrametrik yöntem ve yersel lazer tarama yöntemi kullanılarak üç boyutlu model oluşturulması için gerekli işlem adımlarından, bu çalışma esnasında karşılaşılan zorluklardan ve çözüm önerilerinden bahsedilmiştir, ulaşılan sonuçlar ortaya konulmuş, çalışmanın nasıl geliştirilebileceği tartışılmıştır.