Kavramsal metafor kuramı ve belagat: karşılaştırmalı bir inceleme


ÇİÇEKLER A. N., AYDIN T.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.16, pp.14-26, 2019 (Peer-Reviewed Journal)