Çıkış Mülakatı Tekniğinin Geomatik Mühendisliği Programı Eğitim Kalitesini Arttırmak Amacıyla Kullanımı


Şeker D. Z., Uluğtekin N. N., Göksel Ç., Demirel H., Doğru A. Ö., Özerman M. U., ...More

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, no.105, pp.28-32, 2011 (Peer-Reviewed Journal)