Nesne Tabanlı Arazi Örtüsü / Arazi Kullanımı Değişim Analizi: İstanbul 3. Havalimanı


UÇA AVCI Z. D. , SUNAR A. F.

VII. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu UZAL-CBS 2018, 18 - 21 September 2018