Sanayileşme Sürecinde Endüstri 4.0’xxın Dünya ve Türkiye Yansımaları


KILIÇ S., ALKAN R. M.

2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, 26 - 29 Nisan 2018