Augmented Reality Applications that Start a New Era in Spatial Planning Education


Creative Commons License

Ertürk Ş., Eren F.

3rd International Science, Education, Art & Technology Symposium, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2022, vol.1, pp.268-278

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.268-278
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Augmented Reality Technology, which was first develop in the 1950s, is used in many fields such as military, GPS, geotagging, security, health, entertainment, art, museums, advertising, marketing, and education. In recent years, the understanding that augmented reality makes learning more concrete and permanent has led to the realization of the high use potential of this technology in the field of education. Augmented reality can be used at all levels of the education process, from primary education to higher education. However, the issue of which applied discipline will benefit how from this technology in the education-teaching process and what the result may be is not a sufficiently focused and enlightened subject yet. With this research, it is aimed to predict where spatial planning education can evolve depending on augmented reality technology. In the research, open web browsing and visual material analysis techniques were used together. In this context, in the first stage, augmented reality applications that can be used in spatial planning education in the world have been compiled. In the second stage, the compiled augmented reality applications were evaluated within the framework of 10 thematic titles (the name of the augmented reality application, its developer, its purpose, what it can do, how it can be used in spatial planning education, how user-friendly it is, accessibility, cost of use, possible contribution of the application to spatial planning education, how user-friendly it is, accessibility, cost of use, possible contribution of the application to spatial planning education, its strong and weaknesses) were subjected to a comparative analysis. At the last stage, inferences were made about where the augmented reality technology could lead spatial planning education, and predictions were made by evaluating how the education processes in universities could be transformed. The study carries the relationship between augmented reality and spatial planning education to a predictable and meaningful ground and provides a methodological contribution to the practice of using augmented reality technology in spatial planning education processes. Key Words: Augmented reality, spatial planning, education, technology, urban and regional planning.

İlk kez 1950’li yıllarda geliştirilen Artırılmış Gerçeklik teknolojisi günümüzde askeri savunma, GPS, coğrafi etiketleme, güvenlik, sağlık, eğlence, sanat, müzecilik, reklam, pazarlama ve eğitim gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Son yıllarda artırılmış gerçeklik teknolojisinin öğrenmeyi somut ve daha kalıcı hale getirdiğinin anlaşılması, bu teknolojinin eğitim-öğretim alanındaki yüksek kullanım potansiyelinin fark edilmesini sağlamıştır. Artırılmış gerçeklik ilköğretimden yükseköğretime kadar eğitim sürecinin tüm seviyelerinde kullanılabilir özelliktedir. Ancak, eğitim-öğretim sürecinde hangi uygulamalı disiplinin bu teknolojiden ne şekilde faydalanacağı ve sonucun ne olabileceği konusu henüz üzerinde yeterince durulmuş ve aydınlatılmış bir konu değildir. Bu araştırma ile, artırılmış gerçeklik teknolojisine bağlı olarak mekânsal planlama eğitiminin nereye doğru evrilebileceğini şimdiden öngörmek amaçlanmıştır. Araştırmada açık web tarama ve görsel malzemen analizi teknikleri birlikte kullanılmıştır. Bu kapsamda ilk aşamada dünyada mekânsal planlama eğitiminde kullanılabilecek artırılmış gerçeklik uygulamaları derlenmiştir. İkinci aşamada, derlenen artırılmış gerçeklik uygulamaları belirlenen 10 tematik başlık (artırılmış gerçeklik uygulamasının adı, geliştiricisi, amacı, neler yapabildiği, mekânsal planlama eğitiminde nasıl kullanılabileceği, ne kadar kullanıcı dostu olduğu, erişim imkânı, kullanım maliyeti, uygulamanın mekânsal planlama eğitimine olası katkısı, güçlü ve zayıf yönleri) çerçevesinde karşılaştırmalı bir analize tabii tutulmuştur. Son aşamada ise artırılmış gerçeklik teknolojisinin mekânsal planlama eğitimini nereye doğru sürükleyebileceğine dair çıkarımlar yapılmış, üniversitelerdeki eğitim süreçlerinin nasıl dönüşebileceği konusu değerlendirilerek öngörülerde bulunulmuştur. Çalışma, artırılmış gerçeklik ve mekânsal planlama eğitimi ilişkisini öngörülebilir anlamlı bir zemine taşımakta, artırılmış gerçeklik teknolojinin mekânsal planlama eğitim süreçlerinde kullanım pratiğine metodolojik bir katkı sunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik, mekânsal planlama, eğitim, teknoloji, şehir ve bölge planlama.