Biyolojik Aşırı Fosfor Giderimine Çalışan Aerobik Granüler Biyokütlenin Mikrobiyolojik Özellikleri


Dülekgürgen E., Artan N., Orhon D.

İTÜ Dergisi/E: Su Kirlenmesi Kontrolü, vol.16, pp.123-133, 2006 (Peer-Reviewed Journal)