Creation of spatial virtual environments for touristic purposes: A case study of Istanbul's Historical Peninsula


Buhur S., Uluğtekin N. N., GUMUSAY M. U., MUSAOĞLU N.

Geomatik, vol.8, no.2, pp.99-106, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.29128/geomatik.1133484
  • Journal Name: Geomatik
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.99-106
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The spread of three-dimensional (3D) city models has made it possible to present spatial information about cities in 3D and thus to increase the spatial perceptions of users. With the CityGML standard developed in this context, the concept of level of detail (LoD) for 3D spatial data has started to be used instead of the concept of scale traditionally used for maps. Thus, standards have been set for the production of urban models at different levels of detail according to different application requirements. In this study, by using airborne LiDAR data, a 3D city model for touristic purposes at LoD3 is created for Eminönü Square and its surroundings within the borders of Istanbul Historical Peninsula. As the model is designed for touristic purposes, the level of detail of structures which are not located in the region where the buildings selected as references, is reduced by using the 3D building generalization method. In the game engine-based presentation, the integration of the model with OpenStreetMap (OSM) is provided so that users could access location and address information while interactively navigating within the model and the information content of the model is enriched with the attributes added to the structures.
Üç boyutlu (3B) kent modellerinin yaygınlaşması, kentlere ilişkin mekânsal bilgilerin 3B olarak sunulmasını ve dolayısıyla kullanıcıların mekânsal algılarının artırılmasını mümkün hale getirmiştir. Bu bağlamda geliştirilen CityGML standardı ile birlikte geleneksel olarak haritalar için kullanılan ölçek kavramı yerine 3B mekânsal veriler için ayrıntı düzeyi (LoD- level of detail) kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Böylelikle, farklı uygulama gereksinimlerine göre farklı ayrıntı düzeylerinde kent modellerinin üretimi için standartlar ortaya konmuştur. Bu çalışmada, hava LiDAR verileri kullanılarak İstanbul Tarihi Yarımada sınırları içerisinde yer alan Eminönü Meydanı ve çevresinin yüksek ayrıntı düzeyinde (LoD3) turistik amaçlı 3B kent modeli oluşturulmuştur. Model turistik amaçlı tasarlandığından, referans olarak seçilen yapıların bulunduğu bölge dışında kalan yapılar için 3B bina genelleştirme yöntemi kullanılarak bu yapıların ayrıntı düzeyi indirgenmiştir. Oyun motoru tabanlı yapılan sunumda, modelin OpenStreetMap (OSM) ile entegrasyonu sağlanarak kullanıcıların model içerisinde etkileşimli olarak gezerken konum ve adres bilgilerine ulaşmaları sağlanmış ve yapılara eklenen öznitelikler ile modelin bilgi içeriği zenginleştirilmiştir.