Tarkan N., Ozdemir A., Elektrik Enerji Sistemlerinde Maliyette ve Kayıplarda Optimizasyon, Sayı 35, Ocak 1986, s.11-14.


tarkan n., ÖZDEMİR A.

Kaynak Elektroteknik Araç-Gereç Sanayii Dergisi, pp.11-14, 1986 (Peer-Reviewed Journal)