Biga yöresi zeolitik tüfitlerin karakterizasyonu ve duvar karosu bünyelerinde kullanım olanaklarının araştırılması


Creative Commons License

Genç Ş. C., Kayacı K., Yıldırım Y., Keskin A., Çırpın A.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.19, pp.310-320, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, Biga bölgesinde yayılım gösteren zeolitik tüfitlerin duvar karosu bünyeleri içerisinde kullanım olanakları araştırılmıştır. Öncelikle zeolitik doğal hammaddenin kimyasal, mineralojik ve termal özellikleri saptanmıştır. Daha sonra duvar karosu komposizyonlarının hazırlanması amacıyla kil, kaolen, kalsit ve zeolitik tüfit malzemeleri laboratuvar tipi seramik bilyalı değirmende 30 dakika öğütülerek karıştırılmıştır. Ardından reolojik özelliklerinin saptanması amacıyla yoğunluk (gr/lt), akma zamanı (sn) ve elek bakiyesi (63 mikron) testleri yapılmıştır. Teknik özellikleri saptamak amacıyla küçülme (%), su emme (%), bulk yoğunluk (gr/cm3 ), kuru mukavemet (N/mm2 ), pişmiş mukavemet (N/mm2 ) ve Renk (L, a, b) özellikleri belirlenmiş olup örneklerin XRD ile mineralojik ve faz analizleri yapılmıştır. Yapılan çalışmaların sonucunda zeolitik tüfitlerin duvar karosu bünyelerinde kullanılabilir bir hammadde olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca sinterlenme davranışlarını incelemek amacıyla yapılan ısı mikroskobu testlerinde zeolitli tüfitlerin geleneksel ergiticilere göre 100-150 OC daha düşük sıcaklıkta sinterlendikleri için pişmiş mukavemetin artmasına neden olmaktadır. Düşük sıcaklıklarda sinterlenebilen seramik gövdelerin enerji tasarrufu sağlayabileceği ve karbon ayakizini azaltabileceği öngörülmektedir.