Tam ölçekli bir ileri biyolojik evsel atıksu arıtma tesisinin matematiksel modellemesi


GÜLHAN H., ERŞAHİN M. E., DERELİ R. K., ÖZGÜN ERŞAHİN H., Erkan F. D., Özdemir Ö., ...More

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.33, no.4, pp.213-224, 2018 (Peer-Reviewed Journal)