Luenberger based observer design in time delay systems,Zaman Gecikmeli Sistemlerde Luenberger Tabanli Gözlemleyici Tasarimi


Yilmaz B., Canevi M., Dilaver K.

2016 National Conference on Electrical, Electronics and Biomedical Engineering, ELECO 2016, Bursa, Turkey, 01 December 2016, pp.269-271 identifier

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.269-271
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Observers are necessary to use in case of an urge to control a linear single input-single output system with feedback control or in a necessity to measure states of the system which are not avaliable for measurement or the high cost of the state mea- surements. Even though simple electrical system states are not effected very much from time delay, the mechanical systems and electrical transmission lines are more effected. To observe the states of a time delay system a time delay observer is necesarry. In this paper we have proposed a new observer for time delay systems via linearizing the delay term in the Laplace domain and we have compared the results with previous observer de- signs with simulations.

Dogrusal, tek giris-tek çıkıs olan sistemlerde durumların ölçülmesi gerektiginde veya sistem durum geri beslemesiyle kontrol edilmek istendiginde, sistemin bütün durumlarının ölçümü mümkün olmamasından ya da ölçme maliyetinin yüksek olmasından dolayı, gözlemleyicilerin kullanılması gerekmektedir. Basit elektrik sistemlerinde zaman gecikmesinin çok büyük bir etkisi olmamasına ragmen mekanik sistemlerde ve elektrik iletim hatlarında gecikme önemli bir rol oynamaktadır. Bu gecikmelerin oldugu sistemleri gözlemleyebilmek için gecikmeli zamanlı gözlemleyici sistemlere ihtiyaç duyulur. Bu çalısmada zaman gecikmesi Laplace domeninde Dogrusallastırılarak yeni bir gecikmeli zamanlı gözlemleyici sistem önerilmis ve bu gözlemleyici daha önce gecikmeli zamanlı gözlemleyici kullanılarak kestirilen bir sistem üzerinde test edilmis ve elde edilen sonuçlar simülasyon ortamında karsılastırılmıstır.