Dünya Çingeneleri Konuşuyor: Post-fordizm, Yaratıcı Endüstriler ve Dünya Müziği


İncedere Z. G.

MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.18, pp.349-358, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 18
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.349-358
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Dünya müziği (world music) kategorisi, küresellemenin son dönem tezahürü olan küre- yerel (glocal) pazarın müzik endüstrisinde yarattıı yeni bir balıktır. Dünya müziği pazarının 1980’lerin sonlarından itibaren gücünün artması hem Türkiye hem de Balkanların ticari müzik pazarında Çingene-Roman müzisyen kimliğinin popülerlemesini salar. Bu gücün artması 1980 sonrasında ortaya çıkan üretim ilişkilerindeki neoliberal değişimle; çeşitlilik, esnekletirme, merkezsizletirme gibi gelişmelerin odaında yer aldıı post-fordist dönemin ekonomik koulla- rıyla ilişkilidir. Artık kültür endüstrisi baı güncellenmekte, yaratıcı endüstri olarak karımıza çıkmakta ve kültürel alanda üretim de kendine yeni soluklar aramaktadır. Çingeneler ve kültür- leri bu anlamda yaratıcı endüstrinin neredeyse hazır ve en ilgi çekici ortamlarından birini olu- turur. Bu makalede bahsedilen yeni ekonomi politik koullar Çingene Müziği örneklemi üzerin- den ele alınacaktır. Bu sayede serbest sermaye pazarı iktidarının kültürel açılımları bir taraftan pazarın çeşitliliğini vazgeçilmez kılarken bir taraftan da yeni kapitalist ideolojinin içsellemesi iin kullanılan araçların gücünü tekrar vurgulayacaktır.