Değişen Dünya Koşullarında Üniversitelerimizdeki Mesleki Ve Teknik Eğitime Genel Bir Bakış: Hitit Üniversitesi Örneği


ALKAN R. M.

2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye