Elektrospun PVDF-PTFE Kompozit Nanofiber Membran Üretimi ve Hava Boşluklu Membran Distilasyonu Sisteminde Tuzlu Su Giderim Performansı


ÖZBEY B., GEZMİŞ E. N. , İMER D. Y. , KESKİNLER B., KOYUNCU İ.

5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyum, Turkey, 21 - 23 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey