Bina kabuğunun nemsel-ısıl performansının bilgisayar benzetimi ile belirlenmesi


Edis F. E., Kuş H.

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.29, no.2, pp.311-320, 2014 (SCI-Expanded)