OSMANLI-TÜRK MÜZİĞİ TEORİ GELENEĞİNİN DÖNÜŞÜMÜ: KANTEMİR VE PADUA EKOLÜ


ÇOLAKOĞLU SARI G. , Altun Öney Ş.

Turkish Studies, ss.807820, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)