Çalışma koşullarının Fischer Tropsch katalizörlerinin performansına etkisinin incelenmesi


UYKUN D. , ATAKÜL H.

Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Turkey, 23 - 26 August 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey