Towards An Analytical Approach That Can Explain Real Estate Development Processes Correctly in Türkiye


Creative Commons License

Eren F.

in: ANKARA Urban Problems and Strategic Solutions, Rahmi ERDEM,H.Filiz ALKAN MEŞHUR,Fatih EREN,Hale ÖNCEL, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.27-55, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.27-55
  • Editors: Rahmi ERDEM,H.Filiz ALKAN MEŞHUR,Fatih EREN,Hale ÖNCEL, Editor
  • Istanbul Technical University Affiliated: No

Abstract

In this study, the analytical models produced in the literature to understand the real estate development process are summarized and the success of these models in explaining the real estate development processes experienced in Turkey is questioned. The models were analyzed by dividing them into four groups: Sequential-Event Approach, Actor-Oriented Approach, Structure-Oriented Approach and Institutional Approach. Each approach focuses on another level in explaining the real estate development process, thus producing a different understanding of the process. This research, which is a preliminary study, aims to examine the existing models and to reveal the working and non-working parts of the models for Turkey. The research showed that the models had limited success in explaining real estate development processes in Turkey. The perspectives presented by the models are insufficient to explain the real estate development projects carried out in the Turkish real estate market, the way they are implemented, the way they are conducted and the process dynamics. Therefore, there is a need to produce original models that comply with the legal/corporate/industrial structure and operational reality of the Turkish real estate sector, and that address the process at a universal and local level with all its dimensions. Keywords: Real estate development, models, Turkish real estate market.

Bu çalışmada gayrimenkul geliştirme sürecini anlamaya yönelik literatürde üretilen analitik modeller özetlenmekte ve bu modellerin Türkiye’de tecrübe edilen gayrimenkul geliştirme süreçlerini açıklamadaki başarısı sorgulanmaktadır. Modeller, dört gruba ayrılarak incelenmiştir: Sıralı-Olay Yaklaşımı, Aktör-Odaklı Yaklaşım, Yapı-Odaklı Yaklaşım ve Kurumcu Yaklaşım. Her bir yaklaşım, gayrimenkul geliştirme sürecini açıklarken başka bir düzeye odaklanmakta, bu yüzden sürece dair farklı bir anlayış üretmektedir. Bir başlangıç çalışması niteliğinde olan bu araştırma, mevcut modelleri irdelemeyi ve modellerin Türkiye açısından çalışan ve çalışmayan kısımlarını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Araştırma, modellerin Türkiye’deki gayrimenkul geliştirme süreçlerini açıklamadaki başarısının sınırlı olduğunu göstermiştir. Modellerin sunduğu perspektifler, Türkiye gayrimenkul piyasasında yürütülen gayrimenkul geliştirme projelerinin hayata geçiriliş şeklini, yürütülüş tarzını ve süreç dinamiklerini açıklama noktasında yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden Türkiye gayrimenkul sektörünün yasal/kurumsal/endüstriyel yapısına ve işleyiş gerçekliğine uyan, evrensel ve mahalli düzeyde süreci her boyutuyla ele alan özgün modellerin üretilmesine ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul geliştirme, modeller, Türkiye gayrimenkul piyasası.