Hazar Gölü’nün çok parametreli kayıtları: Geç Pleyistosen- Holosen iklim ve vejetasyon değişimlerinin kanıtı


BİLTEKİN D., ERİŞ K. K. , ÇAĞATAY M. N. , AKÇER ÖN S., Acar D.

18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Turkey, 28 September - 01 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey