Genetik algoritma kullanılarak valf nokta etkili ekonomik ve çevresel yük dağıtımı


Andiç C., Öztürk A., Tosun S.

IMASCON2020 Autumn, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 December 2020, pp.194-206

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.194-206
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Dünyada ve ülkemizde talep edilen elektrik enerjisi her geçen yıl artmaktadır ve bu talep çok yüksek oranda  termik  üretim  birimleri  tarafından  karşılanmaktadır.  Ekonomik  Yük  Dağıtımı  (EYD) probleminde, termik üretim birimlerinin yakıt maliyetlerini en aza indirecek şekilde sistemin işletilmesi amaçlanmaktadır. Termik santrallerinin yakıt maliyet fonksiyonu 2. dereceden (konveks) bir denklem ile ifade edilir. Bu çalışmada, generatörün çıkış gücünü arttırmak için buhar türbinin kontrol vanasının kontrol edildiği düşünülmüştür. Böylece termik santrallerin yakıt maliyet fonksiyonu konveks olmayan yapıya dönüşmüştür. Konveks olmayan problemlerin çözümünde sezgisel yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada buhar türbinlerinin valf nokta etkisini görebilmek adına 3 farklı test sisteminde EYD problemi valf nokta etkili ve etkisiz olarak Genetik Algoritma (GA) kullanılarak  çözülmüştür. Elde edilen  sonuçların  karşılaştırılabilmesi  adına  aynı  problem  Simbiyotik  Organizmalar  Arama  (SOA) algoritması  ile  çözülmüştür.  Termik  santrallerin  baca  gazları  ile  atmosfere  salmış  oldukları  gazlar örneğin karbondioksit (CO 2 ), kükürtdioksit (SO 2 ), Azot oksit (NO X ) hava kirliliğine sebep olmaktadır. Ekonomik ve Çevresel Yük Dağıtımı (EÇYD) probleminde ise termik üretim birimlerin hem maliyetini hem  de  çevreye  salmış  oldukları  zararlı  gaz  emisyonunu  minimize  edecek  şekilde  güç  sisteminin işletilmesi amaçlanmaktadır. İkinci aşamada ise IEEE 30 baralı test sisteminde EÇYD problemi GA ile çözülmüştür.  Güç  sisteminin  işletilmesinde  valf  nokta  etkisinin  termik  üretim  birimlerinin  yakıt maliyetini daha gerçekçi ifade ettiği ve GA sonuçlarıyla sistemin ekonomik ve çevresel işletilmesinin daha düşük maliyetli olduğu görülmüştür.