Planlama Destek Sistemleri Yardımıyla Kentsel Gelişmenin Senaryo Tabanlı Modellenmesi


TERZİ F.

Dünya CBS Günü, TMMOB-Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Mekânsal Bilişim ve CBS Komisyonu Etkinliği, İstanbul, Turkey, 15 November 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes