Pakistan Sulaiman Bölgesinde Priaboniyen Yaşlı Çökellerdeki Yeni Bir Bentik Foraminifer, Baculogypsina sulaimanensis n. gen., n. sp.’in tanımı: Güncel Baculogypsinid foraminiferlerin Kökeni mi? 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 545-546.


Özcan E., Hohenegger J., YÜCEL A. O. , KAYĞILI S., Nowrad A., Hanif M.

72. TJK, 28 - 01 Ocak 2019, cilt.545

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Cilt numarası: 545