Bentonit Katkılı Aljinat Biyobozunur Kompozit Sistemlerinin Elektrokinetik ve Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi


BENLİ B. , BOYLU F. , selamet a.

14. Ulusal Kil Sempozyumu, Turkey, 01 March 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey