Degradation of Th ermal Barrier Coatings with Molten CaO–MgO–Al2O3–SiO2 (CMAS) Deposition and Hot Corrosion


KARABAŞ M., BAL E., KILIÇ A. , TAPTIK İ. Y.

18. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 29 Eylül - 01 Ekim 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri