ANTARKTİKA HORSESHOE ADASI'NDA 6. ULUSAL ANTARKTİKA BİLİM SEFERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İNSANSIZ HAVA ARACI FOTOGRAMETRİSİ ÇALIŞMALARI


Günaydın E., Selbesoğlu M. O., Oktar Ö., Vassilev O., Akpınar B., Yavaşoğlu H. H., ...More

6. ULUSAL KUTUP BİLİMLERİ ÇALIŞTAYI, Trabzon, Turkey, 30 November - 01 December 2022, pp.67-68

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.67-68
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The cryosphere, which is affected by global warming, affects the whole Earth through the oceans. Many studies have been and continue to be conducted to investigate the effects of glaciers on Earth's global climate change. In Antarctica, one of the regions where the rapid melting of glaciers is most visible, periodic studies are carried out such as determining the ice thickness by observing snow and glacier areas and, accordingly, monitoring changes in sea level. Periodic observation studies like this are very important in terms of monitoring global climate changes. In the last two decades, the Earth can be monitored by widely used remote sensing systems with high temporal and spatial resolution, and detailed information can be obtained faster and less costly from inaccessible or hard-to-reach areas. In this context, unmanned aerial vehicles provide light, low-cost aircraft platforms that can carry a range of useful pay-loads used in scientific data collection for many scientific research studies. Their use in scientific research in Antarctica offers many benefits to the monitoring of glaciers and topographic changes, providing a rich source of scientific data. In this study, within the scope of the international project titled “Glacier Monitoring and 3D Modelling in Horseshoe Island Antarctica Based on UAV-GPR Observations (Project No: 121N033)” carried out by the bilateral cooperation of Istanbul Technical University (ITU) and Bulgarian Academy of Sciences (BAS), photogrammetric studies carried out in the 6th National Antarctic Science Expedition are presented.  In the study, field studies with UAV-Photogrammetry method and production steps of high spatial resolution orthomosaic and Digital Elevation Model (DEM) in a certain area of Horseshoe Island, where the Turkish Scientific Base is located, are given.

Küresel ısınma nedeniyle etkilenen kriyosfer, okyanuslar aracılığıyla tüm Dünya’yı etkilemektedir. Buzulların Dünya'nın küresel iklim değişikliği üzerindeki etkilerini araştırmak için birçok çalışma yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Buzulların hızla erimesinin en çok görüldüğü bölgelerden biri olan Antarktika'da, kar ve buzul alanlarının gözlemlenmesiyle buz kalınlığının belirlenmesi ve buna bağlı olarak deniz seviyesindeki değişikliklerin izlenmesi gibi periyodik çalışmalar yapılmaktadır. Buna benzer periyodik gözlemleme çalışmaları, küresel iklim değişikliklerinin izlenmesi açısından oldukça önemlidir. Son yirmi yılda geniş kullanım alanı bulan uzaktan algılama sistemleri ile Dünya, yüksek zamansal ve mekansal çözünürlükte izlenebilmekte, erişilemeyen veya erişilmesi zor bölgelerden daha hızlı ve daha az maliyetli olarak ayrıntılı bilgiler elde edilebilmektedir. Bu kapsamda kullanılan insansız hava araçları, birçok bilimsel araştırma çalışması için bilimsel veri toplamada kullanılan bir dizi faydalı yük taşıyabilen hafif, düşük maliyetli uçak platformları sağlamaktadır. Antarktika'daki bilimsel araştırmalarda kullanımları, zengin bir bilimsel veri kaynağı sunan buzulların ve topografik değişikliklerin izlenmesine birçok fayda sunmaktadır. Bu çalışmada, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Bulgar Bilim Akademisi (BAS) ikili işbirliği ile yürütülmekte olan “Glacier Monitoring and 3D Modelling in Horseshoe Island Antarctica Based on UAVGPR Observations (Proje No: 121N033)” başlıklı uluslararası proje kapsamında 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferinde gerçekleştirilen fotogrametrik çalışmalar sunulmuştur. Çalışmada, Türk Bilimsel Üssü’nün yer aldığı Horseshoe Adası’nın belirli bir bölgesinde İHA-Fotogrametrisi yöntemi ile yapılan saha çalışmaları ve yüksek mekansal çözünürlüklü ortomozaik ve Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) üretim aşamaları verilmiştir.