The Meaning, Scope and Theoretical Background of Architectural Anthropology as an Interdisciplinary Approach


Kartal H. B., Şalgamcıoğlu M. E.

Sketch: Journal of City and Regional Planning, vol.3, no.1, pp.19-27, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

As an interdisciplinary approach, architectural anthropology emerged after post-colonial studies to deal with the relationship of cultural forms with ethnicity. Anthropological approaches have been blended with architectural methods and perspectives, and the main discussion has been the impact of ethnic origin and culture on architectural formation. However, it is not clear where the boundaries of architectural anthropology begin or end. This study demonstrates that architectural anthropology organizes the field of knowledge by using the approaches and methods of anthropology and architecture together. The primary method of the paper is based on qualitative research and theoretical reading. The paper was written to fill the gap in literature, including 'architectural anthropology' centred theoretical approaches written in Turkish.

Mimari antropoloji, disiplinler arası bir yaklaşım olarak, kültürel formların etnik kökenle ilişkisini ele alabilmek adına post-kolonyal çalışmalar sonrası ortaya çıkmıştır. Antropolojik yaklaşımlar mimari yöntem ve yaklaşımlar ile harmanlanmış, temel tartışma etnik kökenin ve kültürün mimari biçimleniş üzerindeki etkisi olmuştur. Fakat, mimari antropolojinin sınırlarının nerede başlayıp bittiği konusu bir netlik kazanamamıştır. Bu çalışma, mimari antropolojinin bilgi alanını, antropolojinin ve mimarinin yaklaşımlarını ve yöntemlerini birlikte kullanarak düzenlediğini göstermektedir. Makalenin temel metodu, niteliksel bir araştırma ve teorik okuma üstünde şekillenmektedir. Makale, Türkçe dilinde yazılmış 'mimari antropoloji' merkezli teorik yaklaşımları içeren literatür eksikliğini doldurmak amacıyla yazılmıştır.