Findings for Hydrocarbon Occurrence and Generation Associated with Possible Jurassic-Cretaceous Riftings in Eastern Pontides


Özdemir A., Palabıyık Y.

4. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 12 September 2020, pp.1-9

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.1-9
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Baskın olarak volkanosedimanter ve magmatik birimlerden oluşan Doğu Pontidler’de hidrokarbon türümünün olabileceği düşüncesi ile çalışmada, bazı doğal su kaynaklarından ve topraklardan alınan numuneler üzerinde Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, su ve toprak numunelerinin tamamında petrol hidrokarbonları tespit edilmiştir. Su numunelerinde belirlenen hidrokarbonlar, karasal katkılı denizel organik maddeden türemiştir. Çalışma alanında belirlenen bu hidrokarbonlar, Doğu Pontidler’de olasılıkla Jura ve Kretase dönemlerindeki riftleşme ile ilişkili petrol ve doğalgaz kaynak kayası oluşumu ve hidrokarbon türümü için yeni bir bulgu sunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Doğu Pontidler, petrol ve doğalgaz jeolojisi, suda petrol analizi, TPH analizi, toprakta petrol analizi