Gemlik Körkezi, Marmara Denizi Geç Pleyistosen-Holosen Deniz seviyesi ve İklim Değişimleri Çoklu Parametre Verilerinden Bulgular


Filikçi B., ERİŞ K. K. , ÇAĞATAY M. N. , Polonia A., Sabuncu A.

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Turkey, 10 - 14 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey