TSKB Genel Merkez Binasının Tadilatına İlişkin Olarak Mimari Proje Müellifinin ve Malsahibinin Haklarının Tespiti (TSKB’nın talebi üzerine, İ.T.Ü. Döner Sermaye İşletmesi kapsamında)


Kanoğlu A. , Koçlar Oral G.

TSKB, pp.20, İstanbul, 2005

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2005
  • City: İstanbul