A COMPUTABLE VITALITY: TANGE’S ARCHITECTURAL SYSTEM FOR SKOPJE


Creative Commons License

Tolunay Berber C., Özkar M.

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE = ODTÜ MIMARLIK FAKÜLTESI DERGIS, vol.37, no.2, pp.85-102, 2020 (AHCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 37 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE = ODTÜ MIMARLIK FAKÜLTESI DERGIS
  • Journal Indexes: Arts and Humanities Citation Index (AHCI), Scopus, Art Source, Avery, Design & Applied Arts Index, Index Islamicus, Sociological abstracts
  • Page Numbers: pp.85-102
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The 1960s movement of Metabolism in architecture utilized, albeit critically, biological concepts and models for the design of built environments. The architects of the group recognized architectural products as incomplete entities and with continuously changing elements similar to an evolving population of organisms. Their imagination led to the generation of new spatial systems and early forms of computational methodologies for architectural and urban design. As a figure closely related to the movement, Kenzo Tange’s model of vitality is a case in point and is at the heart of a visually coded urban design system he developed for Skopje.Vitality is organisms’ continuance of life and has both changeable and static components. For Tange, it was the key characteristic of continuous flows of urban movement as well as the change and growth in how architectural and urban systems respond to the dynamics of population, production and communication. In many of his grand projects, Tange modeled the linear development of urban flows. For Skopje, he formulated a code that combined a simple shape vocabulary of urban space and rules for movement intersections. With reference to Tange’s personal notebooks, sketches and lecture notes from the archives, this paper aims to delineate the systematic implications of biological models in the proposal Tange’s team prepared for Skopje. His discourse for a systems approach positions Tange in the history of computational architectural and urban design. 

Metabolizma hareketi, 1960’lı yıllarda mimari ve kentsel tasarımda biyolojik kavram ve modellerle çalıştı. Bu hareketin içinde yer alan mimarlar, yapıları organizmaya benzer sürekli değişen varlıklar olarak tanıdı. Ortaya koydukları sistem önerileri, mimari ve kentsel tasarımda sistem üretimi ve hesaplama yöntemlerinin parçası oldu. Harekete yakın olan Kenzo Tange’in canlılık modeli buna bir örnektir ve Üsküp planı
için geliştirdiği görsel kodlamalı kentsel tasarım modelin merkezindedir. Canlılık organizmanın devamlılığını sağlayan yaşam ve hareket gücüdür. Tange’ye göre canlılık, statik ve değişken karakteri ile, mimari ve kentsel tasarımda akışın devamlılığının ve nüfus, üretim ve iletişim artışı ile gereken değişim ve büyümenin yöntemiydi. Tange kentsel tasarımlarında akışı doğrusallık ile oluşturdu. Skopje için, hareket kesişimleri ile kentsel tasarımı birleştiren bir görsel kodlama sistemi önerdi. Bu makale, Tange’nin kişisel not defterleri, eskizleri ve ders notlarını referans gösterek, Tange ve ekibinin Üsküp için hazırladığı canlı modelin sistematik etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Proje dokümanlarından gösterildiği üzere, canlı sistem için oluşturduğu sözel ve şematik dil, Tange’yi hesaplamalı tasarım tarihinde konumlandırmaktadır.