Farklı Boyutlardaki Halloysit Nanotüp ile Üretilmiş Ultrafiltrasyon Membranlarının Karakterizasyonu ve Boya Giderim Performanslarının Belirlenmesi


keskin b., AĞTAŞ M. , ormancı acar t., TÜRKEN T. , İMER D. Y. , altaş a., ...More

Endüstriyel Atıksuların Membran Teknolojileri ile Arıtımı, Su/Ürün Geri Kazanımı ve KonsantreYönetim Teknolojileri Çalıştayı, Turkey, 19 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey