Ahp Yöntemi ile Gemi Balast Suyu Arıtma Sistemlerinin Seçilmesi


güneş a. K. , ATAK Ü. , ARSLANOĞLU Y.

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), 12 - 13 December 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text