Otojen/Yarıotojen Değirmen Dizaynında Uygulanan Laboratuvar Testleri (Ağırlık Düşürme Testi)


Cemcem A. C., Eraslan M. F., Pural Y. E., Boylu F.

Yerbilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri ve Sergisi - YER 2021, İstanbul, Turkey, 29 - 30 June 2021, pp.429-432

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.429-432
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Öğütme boyut küçültme işleminin son aşamasıdır. Öğütme işleminin yapıldığı cihazlara öğütücü veya değirmen denir. Öğütme kuru veya yaş olarak yapılabilmektedir. Değirmenlerin sınıflandırılması; Aktarmalı ortamla çalışan değirmenler, karıştırmalı değirmenler, ve titreşimli değirmenler olarak 3 gruba ayrılmaktadır. Öğütücü ortam olarak cevherin iri parçalarının kullanıldığı değirmenlere otojen değirmenler (AG), öğütücü ortam olarak cevherin iri parçalarının yanında çelik bilyaların kullanıldığı değirmenler yarıotojen (SAG) değirmenler denir. Günümüzde sıklıkla kullanılmaya başlayan AG/SAG değirmenlerinin projelendirme aşamasında, cevherin yapısına bağlı olarak dizaynı ve boy/çap larının belirlenmesinde Drop Weigth Test, Sag Design test, SMC test ve alternatif testler kullanılmaktadır. Bu tez kapsamında, öğütme, farklı öğütücüler, AG/SAG değirmenler hakkında genel bilgiler verilmiş olup, AG/SAG değirmen dizaynında kullanılan Drop Weigth Test uygulaması, alınan verilerin değerlendirme yöntemleri, veri bankasından seçilen 136 adet data ile detaylandırılarak çözümlemeli olarak gösterilmiştir. Çalışmanın son aşamasında Dorp Weigth test ve alternatif diğer test sonucu olan SPI (SGI) karşılaştırılması yapılmış ve bu iki testin birbirleriyle olan ilişkisi yorumlanmıştır.