Meteorolojik Verilerin Değerlendirilmesi ve Sunulması için Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması


DOĞRU A. Ö. , KESKİN M. , Koray Ö., Iliev N., ULUĞTEKİN N. N. , BEKTAŞ BALÇIK F. , ...More

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Turkey, 31 October - 04 November 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey