MTM (Methods Time Measurement) and Its Application on a Sample Case


Çetin M. S.

Tekstil, Moda, Sanat, Tasarım Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 17 April 2020, pp.7-17

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.7-17
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

A predetermined motion time system (PMTS/Synthetic Times Method) is a work measurement technique whereby times established for basic human motions (classified according to the nature of the motion and the conditions under which it is made) are used to build up the time for a job at a defined level of performance. A considerable number and variety of PMTS systems were produced during and following the Second World War. Among these was a system which has become very widely used throughout the world, MTM (Methods-Time Measurement).

MTM consists of initials of English Methods-Time-Measurement.MTM is analyze the methods used to perform any manual operation or task and, as a product of that analysis, set the standard time in which a worker should complete that task.
In this study, MTM method and basic movements used in this method are explained in detail. As an example case, the operation of stacking the products after sewing was investigated in a company producing reflective warning vests. First, the case was analyzed with the MTM method and then an improvement was made in the completion time of the operation.

Önceden Belirlenmiş Hareket Zaman Sistemleri (Sentetik Zamanlar Yöntemi/PMTS: Predetermined Motion Time System), iş ölçüm teknikleri arasında yer alan ve bünyesindeki temel insan vücudu hareketlerine ait önceden tespit edilmiş sürelerden (bunlar hareketin doğal özelliğine ve yapıldığı andaki koşullarına göre sınıflandırılmıştır) yararlanarak, belli bir verimlilik düzeyinde yapılan bir işin bitirilmesi için gerekli sürenin saptanmasında kullanılan bir ölçme tekniğidir. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında çok sayıda ve çeşitli PMTS sistemleri geliştirilmiştir. Bunlar içinde en yaygın olarak kullanılanı MTM (Methods Time Measurement) dir.

MTM İngilizce Methods-Time-Measurement sözcüklerinin baş harflerinden oluşur ve metot zamanı ölçümü olarak Türkçe’ye çevrilebilir. MTM; el ile yapılan bir işi, o işin yapılması için gerekli olan temel vücut hareketleri cinsinden analiz ederek standart zaman tayini yapılmasına yardımcı olmaktadır.

Bu çalışmada, MTM yöntemi ve bu yöntemde kullanılan temel hareketler detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Örnek vaka olarak reflektörlü uyarıcı yelek üretimi yapan bir işletmede, dikim sonrasında ürünlerin istiflenmesi işlemi incelenmiştir. Öncelikle MTM yöntemiyle vaka analiz edilmiş ve ardından işlemin tamamlanma süresinde iyileştirmeye gidilmiştir.