Mimarlık ve İç Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyolarının Dijital Teknolojilerle Yeniden Düzenlenmesinin Öğrencilere Üç Boyutlu Düşünme Becerisi Kazandırılmasında Sağlayacağı Avantajlar


KANOĞLU D. A.

IIX. International Computer and Instruction Symposium, 18 - 20 Eylül 2014