Biyomimetik Yaklaşımlarla İçi Boşluklu Fiber Membran Üretimi


ŞENGÜR TAŞDEMİR R. , TÜRKEN T. , ÜRPER G. M. , GENCELİ N. E. , KOYUNCU İ.

4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Turkey, 7 - 08 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey