Biyomimetik Yaklaşımlarla İçi Boşluklu Fiber Membran Üretimi


ŞENGÜR TAŞDEMİR R. , TÜRKEN T. , ÜRPER G. M. , GENCELİ N. E. , KOYUNCU İ.

4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye