Bir Akışkan Yataklı Atık Su Çamuru Yakma TesisininTermodinamik Analizi ve Değerlendirmesi


ATAY N. S. , ABUŞOĞLU A.

6th International Multidisciplinary Studies Congress, 26 - 27 Nisan 2019