Konservatuarların Türk Halk Oyunları Bölümlerinde Ritim Bilgisi Eğitimi Sorunları ve Çözüm Önerileri


AYDIN E. C. , CÖMERT N.

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC STUDIES, 16 - 17 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text