A review on the usage of geographic information technologies with serverless architectures in cloud computing


Creative Commons License

Pakdil M. E., Çelik R. N.

Jeodezi ve jeoinformasyon dergisi (Online), vol.10, no.1, pp.1-15, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

From the perspective of resource management, cloud computing falls into three categories, namely, Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), and Software as a Service (SaaS). Each model can be clarified in the responsibility share of infrastructure and implementation management on the user and provider. Nowadays, as an addition to these models, the notion of Function as a Service (FaaS) has appeared, based on serverless architecture, implying serverless services. With this model, in brief, a developed code is run scalable depending on a request or an event. The user is responsible only for the development and uploading of the code. This increasingly widespread model has been applied not only to run the code but also to services such as data storage and data analysis. Thus, the scope of the model has been expanded. This study deals with various Geospatial Information Systems (GIS) from the viewpoint of their use on cloud computing with serverless architectures. In this context, various GIS applications were selected to deploy a public cloud computing provider’s services, and results were discussed. In this way, it is aimed to raise awareness by examining the use of services and software based on increasingly popular serverless architectures with different GIS applications. In addition, the interaction of trending technologies and computing paradigms in the cloud computing area such as GIS technologies, spatial intelligence, and big data, with serverless architectures are reviewed; and a contributory road map for the future is proposed.
Bulut bilişim, kaynakların yönetimi üzerinden üç farklı kategoriye ayrılmaktadır. Bu kategoriler Hizmet olarak Altyapı (Infrastructure as a Service, IaaS), Hizmet olarak Platform (Platform as a Service, PaaS), Hizmet olarak Yazılım (Software as a Service, SaaS) şeklinde isimlendirilmektedir. Her bir model, kullanıcı ve sağlayıcı üzerindeki altyapı ve uygulama yönetiminin sorumluluğunun paylaşılması ile açıklanabilir. Günümüzde bu modellere ek olarak sunucusuz mimari modeline dayanan Hizmet olarak Fonksiyon (Function as a Service, FaaS) kavramı, bu üç modelin sentezi olarak ortaya çıkmıştır. Bu da kısaca sunucusuz hizmetleri ifade etmektedir. Bu model, kısaca açıklanmak istenirse, geliştirilen kodun servis tarafından bir isteğe veya olaya bağlı olacak şekilde ölçeklenebilir olarak çalıştırılmasını sağlamaktadır. Kullanıcı sadece kodun geliştirilmesinden ve yüklenmesinden sorumludur. Giderek yaygınlaşan bu model sadece kod çalıştırmak için değil veri saklama ve veri analizi gibi servisler için de uygulanmıştır. Böylece modelin kapsamı genişletilmiştir. Bu çalışmada, farklı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılım mimarileri ele alınarak sunucusuz mimarilerle bulut bilişim üzerindeki kullanımı incelenmiştir. Bu kapsamda çeşitli CBS yazılımları seçilmiş, bir bulut bilişim servis sağlayıcısının sağladığı bulut bilişim servisleri üzerinde kullanımları gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. Böylece giderek popülerleşen sunucusuz mimarilere dayalı servislerin ve yazılımların farklı CBS uygulamaları ile kullanımları incelenerek bir farkındalığın oluşması hedeflenmiştir. Tüm bunlara ek olarak CBS teknolojileri, mekânsal zekâ, büyük veri gibi bulut bilişim dünyasında her geçen gün popülerliği artan teknoloji ve oluşumların sunucusuz mimarilerle etkileşimi incelenmiş, geleceğin şekillendirilmesine katkı sağlayacak bir yol haritası verilmiştir.